Debbie Mathijsen


Frac­­tie­­voor­zitter

“De aarde is een plek van ons allemaal, niet van enkelen van ons. Wij mensen gedragen ons vaak alsof wij de enige bewoners van deze planeet zijn en daar volgen keuzes uit die niet goed zijn voor het behoud van deze aarde.” Debbie (38) is de lijsttrekker van de Partij voor de Dieren in Zwolle, waar ze is geboren en getogen. Ze woont in Holtenbroek en is sinds 2017 lid van de partij. In het dagelijks leven werkt zij bij de Nederlandse Spoorwegen en daarvoor heeft ze theologie gestudeerd in Utrecht.

“Dierenwelzijn en de afname van de biodiversiteit gaan me aan het hart. De Partij voor de Dieren is de enige partij die altijd haar idealen voorop stelt en laat zien waar we heen moeten met z’n allen om de aarde leefbaar te houden. Dieren delven vaak het onderspit door menselijke keuzes. Ook de natuur en het milieu staan niet voorop, terwijl we niet kunnen leven zonder die natuur. Juist als we denken vanuit het meest kwetsbare zijn we in staat veranderingen door te voeren die maken dat we kunnen blijven leven op deze prachtige planeet. En ja, daarmee kunnen we beginnen in Zwolle!”

Daarnaast wil ze zich inzetten voor gelijke kansen voor iedereen en vindt ze het belangrijk dat de inwoners van Zwolle worden betrokken bij beslissingen van de gemeente, zeker als die van invloed zijn op de leefomgeving. “In plaats van plannen maken voor inwoners, maken we plannen mét inwoners. Zo kunnen we er voor zorgen dat Zwolle een plek is waar iedereen zich thuis voelt.”