Zorg voor huis­dieren


Dieren tellen mee

In bijna de helft van de huishoudens is een huisdier een belangrijk onderdeel van het gezin. De meeste huisdieren worden prima verzorgd, maar soms ontbreekt het mensen aan kennis over goede huisvesting of het natuurlijke gedrag van hun huisdieren, of raken mensen in financiële problemen waardoor zij minder goed in staat zijn om voor hun huisdier te zorgen. Ook worden nog te vaak huisdieren aangeschaft zonder er goed over na te denken. Alleen al in Zwolle belanden elk jaar 900 honden en katten in het asiel. Ook stichting Flappus vangt ook honderden huisdieren op, zoals knaagdieren en vogels. De Partij voor de Dieren vindt dat Zwolle een gedegen huisdierenbeleid moet voeren.

  • Zwolle moedigt dierenwinkels en andere tuincentra aan om te stoppen met de verkoop van dieren. Klanten worden eventueel doorverwezen naar een opvangcentrum in de buurt om een dier te adopteren.
  • Zwolle zorgt voor gedumpte dieren en werkt samen met dierenopvangcentra aan herplaatsing.
  • Zwolle ondersteunt mensen met een krappe beurs met een tegemoetkoming bij noodzakelijke dierenartskosten, waaronder castratie en chippen. Ook steunt de gemeente initiatieven als een dierenvoedselbank en een huisdierenopvang voor mensen die tijdelijk niet voor hun huisdier kunnen zorgen door opname in een zorginstelling of gevangenis.
  • Er komen binnen de bebouwde kom voldoende veilige uitlaatplekken en losloopgebieden voor honden. Bij het aanwijzen van locaties wordt rekening gehouden met natuurwaarden van het gebied. Waar honden een gevaar vormen voor het welzijn van in het wild levende dieren worden geen losloopplekken toegestaan.
  • Er komt een chipplicht voor katten, zodra dit wettelijk mogelijk is. Zwerfdieren kunnen dan makkelijker worden geïdentificeerd. Zwolle ondersteunt projecten waarbij verwilderde katten worden gevangen, gecastreerd of gesteriliseerd en teruggeplaatst.
  • Zwolle is uiterst alert op signalen van mogelijke malafide puppyhandelaren of broodfokkers en komt onmiddellijk tegen dit soort praktijken in actie.
  • Dierenopvangcentra zoals het dierenasiel en Stichting Flappus verdienen onze aandacht en financiële steun. Organisaties als Flappus die het financieel zwaar hebben worden structureel passend ondersteund door de gemeente.

Het standpunt Zorg voor huisdieren is onderdeel van: Dieren tellen mee

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer