Beleidsplan toekomst­be­stendige Zwolse dieren­or­ga­ni­saties


12 november 2022

De gemeenteraad van Zwolle in vergadering bijeen op 11 november 2022,

Constaterende dat:

  • Zwolle dierenwelzijn hoog in het vaandel heeft staan;

  • dierenopvang een wettelijke taak is;

  • het Dierenteam Zwolle een unieke samenwerking is tussen verschillende dierenorganisaties;

  • het merendeel van deze organisaties (voornamelijk) afhankelijk is van donateurs, sponsoren en vrijwilligers, wat de continuïteit kwetsbaar maakt (bijvoorbeeld Stichting Flappus, Dierenambulance, Dierenvoedselbank);

  • er daarom bij deze organisaties niet voldoende (financiële) basis is om te bouwen aan een gezonde bedrijfsvoering en er daarom niet altijd de juiste kwaliteit kan worden geleverd.


Overwegende dat:

  • om tot opbouw en professionalisering te komen continuïteit en (financiële) zekerheid nodig is;

  • wanneer dit aanwezig is ze in staat worden gesteld te doen waarvoor ze zijn bedoeld en wat ze graag willen, namelijk het helpen en verzorgen van dieren.


Roept het college op:

  • te komen tot een beleidsplan om de Zwolse dierenorganisaties (financieel) toekomstbestendig te maken, om zo (in ieder geval) de minimale staat voor dierenwelzijn te kunnen garanderen.


En gaat over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren

Debbie Mathijsen


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, Swollwacht, SP, ChristenUnie, CDA, Volt, VVD, D66, PvdA

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Een evenredig verdeelde afvalstoffenheffing

Lees verder

Zwolle vuurwerkvrij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer