Zwolle vuur­werkvrij


Groot succes: Zwolle wordt vuur­werkvrij!

20 december 2022

De gemeenteraad van Zwolle in vergadering bijeen op 19 december 2022,

Constaterende dat:

 • consumentenvuurwerk ernstige schade toebrengt aan dier, mens, natuur en milieu;

 • elk jaar met oud en nieuw hulpverleners worden belaagd met vuurwerk en er met vuurwerk branden worden gesticht;

 • de aanwezige vuurwerkvrije zones niet voldoende zorgen dat er geen overlast meer is voor al onze inwoners;

 • in het debat op 12 december 2022 door burgemeester Snijders is toegezegd dat er een evaluatie komt van de jaarwisseling in Zwolle en van steden waar al een lokaal vuurwerkverbod geldt;

 • het college op basis daarvan met een voorstel komt voor een meerjarig vuurwerkbeleid met als doel een vuurwerkvrije jaarwisseling.


Overwegende dat:

 • een groot aantal burgemeesters, artsen, politie en brandweer al veel langer vraagt om een algeheel vuurwerkverbod;

 • het niet duidelijk is wanneer er een landelijk verbod komt;

 • de meerderheid van de Nederlanders voor een algeheel vuurwerkverbod is;

 • reeds 12 gemeenten een lokaal vuurwerkverbod hebben ingesteld.


Van mening dat:

 • een landelijk afsteekverbod wenselijk is, maar zolang die er niet is een lokaal verbod te prefereren is boven geen verbod;

 • het belangrijk is om Zwollenaren mee te nemen in een verandering die moet leiden tot een nieuwe gezamenlijke traditie;

 • om perspectief te schetsen voor inwoners en ondernemers in het meerjarig vuurwerkbeleid ook een stip op de horizon moet worden gesteld.


Roept het college op:

 • in het meerjarig vuurwerkbeleid een particulier afsteekverbod in 2024/2025 op te nemen, met uitzondering op maximaal vijf nog aan te wijzen locaties waarbij in de keuze hiervoor rekening gehouden wordt met dier, mens en natuur;

 • een geheel particulier afsteekverbod in 2025/2026 op te nemen;

 • om indien mogelijk deze transitie versneld door te voeren;

 • idee├źn en initiatieven uit de Zwolse samenleving op te halen voor (het toewerken naar) een niet vervuilende, diervriendelijke en veilige jaarwisseling;

 • met een financieel voorstel bij de Perspectiefnota te komen voor alle kosten aangaande handhaving, gesprekken met inwoners en alternatieve eindejaarsshows.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, D66, Volt, CDA, ChristenUnie, SP, PvdA

Tegen

VVD, Swollwacht

Lees onze andere moties

Beleidsplan toekomstbestendige Zwolse dierenorganisaties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer